Drempels Wegwerken

De werking en activiteiten van UniQue, het Vlaams-Brabantse regenbooghuis, staan open voor iedereen.


 

Er zijn tal van drempels die mensen en bezoekers kunnen tegenhouden. Hoewel het onmogelijk is om al die hindernissen weg te nemen, willen we ons als gelijkekansenorganisatie inspannen om iedereen zichwelkom te laten voelen in onze organisatie. UniQue is een open huis voor iedereen, en hier blijven we actief aan werken.

We proberen dan ook oog te hebben voor volgende zaken:


Financiële drempels

Niet iedereen beschikt over dezelfde financiële middelen. Voor UniQue mogen financiële middelen geen drempel vormen voor vrijwilligers of bezoekers om zich bij ons te engageren of langs te komen. We proberen dan ook onze activiteiten zoveel mogelijk gratis aan te bieden. Indien er toch een bijdrage gevraagd wordt, kunnen mensen voor wie het betalen van deze bijdrage een probleem vormt terecht bij onze vertrouwenspersoon. Samen met hen bekijkt de vertrouwenspersoon in alle discretie naar mogelijke oplossingen. 

Kosten die vrijwilligers maken in het kader van hun engagement, worden door UniQue via onkostennota’s terugbetaald. 

Onze bezoekers en vrijwilligers kunnen bij UniQue gebruik maken van:

  • ICT-materiaal (computer, scanner en printer),
  • Gratis WiFi,
  • De ontmoetingsruimte, ook zonder consumptie,
  • Spaarkas Het Roze Varkentje (vrijwilligers kunnen doorheen het jaar wekelijks sparen om samen met ons deel te nemen aan de Baltic Pride (Estland, Letland of Litouwen) of voor een andere doel),
  • Gratis mediatheek,
  • Een gratis drankje tijdens de vergaderingen.

Poster met een hart gevuld met het woord Welkom in verschillende talen op een regenboogachtergrond, met daaronder de zin 'Bij ons is iedereen welkom, ongeacht huidskleur, nationaliteit, vermogen, leeftijd, beperking, geloof of levensbeschouwing, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie'


Personen met een andere etnisch-culturele achtergrond

UniQue wil meer zijn dan een traditionele blanke-middenklasse-organisatie. Iedereen is dan ook van harte welkom, ongeacht zijn/haar/hun afkomst. We willen daarbij aandacht hebben voor culturele verschillen en gevoeligheden. 

UniQue heeft ook een aangesloten groep die zich specifiek richt op internationale studenten: Leonardo International LGBT.


Personen met een fysieke beperking

Het pand waarin de kantoren en vergaderzalen van UniQue gevestigd zijn, is niet rolstoeltoegankelijk. Toch willen we personen met een fysieke beperking alle kansen geven om deel te nemen aan activiteiten en vergaderingen. Personen met een fysieke beperking die willen deelnemen kunnen dan ook contact opnemen met het secretariaat. We bekijken dan samen of we een oplossing of extra ondersteuning kunnen vinden. 


Personen met een mentale beperking

UniQue - Vlaams-Brabants Regenbooghuis, open huis voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit, nam in 2009 het initiatief om acties op te zetten voor holebi’s met een verstandelijke beperking: De Roze Ballon

 

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.

UniQue homelink

UniQue is het Vlaams-Brabantse Regenbooghuis.

UniQue ondersteunt vrijwilligers en de LHBTQI*-verenigingen in de regio Vlaams-Brabant bij het realiseren van hun doelstellingen. Samen met hen versterkt ze individuen om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit positief te beleven. UniQue wil aan de hand van sensibilisering en acties ook de maatschappelijke kijk daarop verruimen. 

UniQue,  Vlaams-Brabants Regenbooghuis

Diestsesteenweg 24
B - 3010 Kessel-Lo - Leuven
+32 16 60 12 63

Met de steun van​​​​

​​​​​​
​​​​​