Blog/Nieuws  •  Foto's  •  Contacteer ons  •  Pers

Holebihuis Vlaams-Brabant verandert van naam en wordt UniQue

De Vlaams-Brabantse koepel van holebi- en transgenderverenigingen gaat voortaan door het leven als
“UniQue – Vlaams-Brabants regenbooghuis”. Dat maakte de organisatie, voordien gekend als
“Holebihuis Vlaams-Brabant – open huis voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit”, bekend op haar
nieuwjaarsreceptie, op zondag 19 januari in GC De Bosstraat in Wilsele.


Sinds de oprichting van het regenbooghuis in 2008, toen onder de naam “Het Holebihuis – Holebikoepel
Vlaams-Brabant”, is er heel wat veranderd. Waar het in die beginjaren ging om een opstartend
samenwerkingsverband tussen een tiental Leuvense holebiverenigingen, groeide de werking gestaag.

“Een vaste waarde doorheen de 12 jaren van ons bestaan, zijn onze vele vrijwilligers”, aldus voorzitter
Dimitri Cools. “Door hun tomeloze inzet, binnen onze koepel en bij onze lidverenigingen, breidde onze
werking uit tot maar liefst 24 verenigingen en tientallen acties waarbij wij het voortouw namen.” Hierbij
werkte de koepel ook nauw samen met de stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en – sinds de interne
Vlaamse staatshervorming de bevoegdheid rond gelijke kansen overhevelde – het departement Gelijke
Kansen van Vlaanderen.


Zoektocht
Ook anno 2020 hebben nog heel wat mensen vragen over het holebi- en transgenderthema, zo licht
ondervoorzitter Wim Muylle toe: “Als holebi of transgender persoon heb je minder rolmodellen en is de
kans groter dat je worstelt met je geaardheid of je genderidentiteit. Het is belangrijk dat je dan terecht
kan bij mensen die weten wat je meemaakt, en je een luisterend oor kunnen bieden. Daarnaast
sensibiliseren we ook de brede samenleving. Dat is de kracht van onze werking.”


“Om die reden was een naamswijziging aan de orde” verklaart Bram Van Hoof die de werkgroep die op
zoek ging naar een nieuwe naam leidde. “De werking van Holebihuis Vlaams-Brabant omvatte immers ook
het transgenderthema, maar uit de naam viel dit niet af te leiden.” Het afgelopen jaar vond dan ook een
ruime bevraging bij de achterban plaats. “Onze nieuwe naam diende de volledige lading te dekken, maar

ook gedragen en duurzaam te zijn”, stelt voorzitter Cools. Aldus zag “UniQue” als nieuwe naam voor het
Vlaams-Brabantse regenbooghuis het levenslicht.


Drempels
De maatschappelijke acceptatie van holebi’s en transgender personen verbeterde in de loop der jaren.
Toch bestaan er ook nu nog drempels, verduidelijkt ondervoorzitter Muylle: “Het is belangrijk dat je als
holebi en transgender persoon juridisch gezien gelijke rechten hebt. Toch zijn het vooral de dagdagelijkse
ervaringen die bepalen hoe goed je je voelt in je vel. Als je kijkt naar de bedroevend lage welzijnscijfers bij
holebi’s en transgender personen, dan weet je: er is nog werk aan de winkel.”

Niet geheel toevallig dus staan “drempels” centraal in het jaarplan 2020 van UniQue, aldus voorzitter
Cools: “We houden rekening met verschillende kruispunten waarop mensen zich bevinden, zoals
bijvoorbeeld een transgender persoon die in armoede leeft, of een holebi met een beperking.” Ook blijft
het regenbooghuis op zoek naar een beter geschikte huisvesting. Met 24 lidverenigingen en een eigen
werking groeide de organisatie zodanig dat een ander, groter pand noodzakelijk is. “Daarbij ijveren we
ook voor een rolstoeltoegankelijk pand, gezien onze huidige locatie dat helaas niet is”, aldus Muylle. “We
bekijken graag met de stad Leuven en Gelijke Kansen Vlaanderen wat onze samenwerkingsmogelijkheden
zijn, ook op vlak van financiering. Zo kunnen we onze werking verder uitbouwen en samen zo veel mogelijk
drempels wegwerken.”

 

Dit is een Blogbericht,
geplaatst op 20 januari '20


© 2021 - Regenbooghuis UniQue vzw • Privacy

Design & code by crossmark.be