Blog/Nieuws  •  Foto's  •  Contacteer ons  •  Pers

Onze Info- & mediatheek is ook open!


Eén van onze voornaamste taken is dienen als informatiecentrum rond de thema's seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Doorheen de jaren hebben we een uitgebreide collectie opgebouwd aan o.a. boeken, films, informatieve folders en onderzoeksresultaten die we ter beschikking stellen van onze doelgroepen, leden, vrijwilligers, studenten, scholen, aangesloten verenigingen en externe partners.

Wil je informatie, een thesis schrijven, vorming opstellen of ben je op zoek naar materiaal voor een gerichte (sensibiliserings)campagne, een project of andere initiatieven? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Onze vaste uitleenmomenten zijn:

  • Elke eerste dinsdag van de maand: tijdens "&Of Jongerencafé"
  • Elke derde vrijdag van de maand: tijdens “Vrouwen aan de Toog” van Labyrint

Wil je liever op een ander moment langskomen? Neem dan contact met ons op via mediatheek@unique-rbh.be.  zodat we een afspraak kunnen vastleggen.

Hierbij de link naar de beschikbare dvd's https://drive.google.com/open?id=0B-_EdA4_aoWyaGNMZ0tyOVdoNjQ 

Schenk een boek

Heb je boeken, DVD’s, CD’s, informatieve brochures of andere media die je kwijt wilt maar die je toch een nuttige bestemming wil geven? Misschien vinden ze wel een nieuwe thuis in onze info- en mediatheek! 

Je kan ook een boek schenken door een bijdrage te storten op ons rekeningnummer IBAN BE87 0015 5988 5894 (BIC: GEBA BE BB) met de vermelding ‘mediatheek’ zodat we onze collectie verder kunnen uitbreiden. 

Je kan dan eventueel ook zelf bepalen welk item volgens jou zeker in onze kast moet staan door de nodige gevens te mailen naar mediatheek@unique-rbh.be..

Elk geschonken boek wordt ter bedanking voorzien van een etiketje met de naam van de gulle gever (tenzij je liever anoniem wenst te blijven uiteraard)!

Gezellig vrijwillig!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.

Lees meer

 

Zaaltje huren?

De zalen in Regenbooghuis UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Lees meer

© 2021 - Regenbooghuis UniQue vzw • Privacy

Design & code by crossmark.be