Blog/Nieuws  •  Foto's  •  Contacteer ons  •  Pers

Onze missie


UniQue, het Vlaams-Brabantse Regenbooghuis, noemt zichzelf een open huis voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Ons huis ondersteunt onze vrijwilligers en aangesloten verenigingen in de regio Vlaams-Brabant bij het realiseren van hun doelstellingen. Samen met hen versterkt ze individuen om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit positief te beleven. We verruimen de maatschappelijke kijk hierop via sensibilisering en acties. 

 

Onze visie

1. Seksuele oriëntatie en genderidentiteit

In onze communicatie trachten we aan beide begrippen steeds een definitie te koppelen die zo representatief en duidelijk mogelijk is. Echter, zo simpel is het niet aangezien beide begrippen zeer ruim geïnterpreteerd kunnen worden alsook onderhevig zijn aan een continue ontdekkingstocht naar enerzijds verbreding van hun respectievelijke betekenis en omvattendheid en anderzijds een semantische en inhoudelijke nood aan afbakening. 

De complexiteit van deze thema’s is een aspect waarmee we op een omarmende manier trachten om te gaan, om te allen tijde te vermijden dat deze begrippen zich op gelijk welke manier vertalen naar een beperkende uitwerking binnen onze organisatie. 

Dit kunnen we enkel door onze werking zo open mogelijk te houden en iedere vorm van uitsluiting, beperking of verstoting tegen te gaan zonder dat we onszelf verliezen in thema’s die buiten onze bevoegdheden en kernactiviteiten vallen. Dit maakt van ons niet enkel een enorm diverse maar ook zeer boeiende organisatie die zichzelf volcontinu blijft ontplooien wanneer het gaat over seksuele oriëntatie en genderidentiteit.  

2. Open huis

Onder ‘open’ verstaan wij niet enkel ‘toegankelijk’ maar ook een algemene houding en aanvaarding van de uniciteit van elk individu dat in aanraking komt met vragen en behoeften rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Een openheid waarmee we op een zowel operationele alsook op een strategische en visionaire manier continu mee bezig zijn. Voor ons is ‘openheid’ echter niet voldoende, we willen deze niet enkel uitdragen naar onze aangesloten verenigingen, vrijwilligers en leden maar we willen deze openheid integreren als essentieel onderdeel van onze directe omgeving en de samenleving in haar totaliteit. 

Openheid is voor ons geen einde maar een begin; we willen de harde discussies bespreekbaar maken, kennis en informatie verspreiden omdat dit de enige weg naar begrip en aanvaarding is op grotere schaal en we willen de stilte verbreken rond elk debat omtrent seksuele oriëntatie en genderidentiteit om de samenleving aan te zetten tot denken en positieve verandering te katalyseren.

Open informatie en een open houding zijn essentieel om dit door te voeren en vormen de basis van onze organisatie. Echter, daar stoppen we niet; we willen ook de nodige vaardigheden ontwikkelen en de morele moed en vechtlust opwekken om deze openheid te gebruiken als wapen tegen onbegrip en onrechtvaardigheid op basis van vooroordelen rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit en dit zowel op regionaal niveau als daarbuiten. 

Bij elke actie die we ondernemen stellen we ons de vraag of deze kernwaarde een integraal onderdeel is van onze interne werking en onderzoeken we of we deze inderdaad waar maken, sturen bij waar nodig en stellen ons flexibel op om ervoor te zorgen dat:

•    we onze aangesloten verenigingen bereiken
•    we onze doelgroepen voldoende aantrekken
•    we de regio hierbij betrekken op een zowel maatschappelijk als politiek niveau
•    we waar nodig grenzen kunnen overschrijden om ons bereik en onze visibiliteit te verhogen

Omdat openheid, zoals wij deze begrijpen en vorm geven, onze kernwaarde is, hebben we ook al onze strategische en operationele doelstellingen afgestemd in lijn met deze visie. 

Gezellig vrijwillig!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.

Lees meer

 

Zaaltje huren?

De zalen in Regenbooghuis UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Lees meer

© 2021 - Regenbooghuis UniQue vzw • Privacy

Design & code by crossmark.be