Blog/Nieuws  •  Foto's  •  Contacteer ons  •  Pers

 

Onze structuur 


1. Algemene Vergadering (AV)

De AV bewaakt de strategische planning. Elke aangesloten vereniging en elke structurele werkgroep stuurt maximaal 3 vertegenwoordigers naar de AV, die jaarlijks bijeenkomt (behoudens bijzondere vergaderingen). 

De voornaamste taken van de AV zijn het verkiezen van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder en het samenstellen van Het Bestuur op basis van de door de verenigingen en permanente werkgroepen voorgedragen kandidaten. Daarnaast stelt zij de begroting op en bepaalt ze de algemene lijnen van het beleid van de vereniging. Ook aanvaardt de AV nieuwe aangesloten verenigingen en permanente werkgroepen.  

Tevens draagt de AV ook twee bestuurders voor Het Bestuur van çavaria aan de AV van deze organisatie. Uiteraard beoordeelt de AV het gevoerde en het te voeren beleid van de bestuursorganen. 

 

2. Het Bestuur

Het Bestuur zorgt voor het uitstippelen van het inhoudelijk beleid. Het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk wordt door de vrijwilligerswerkgroepen gerealiseerd.  

Het Bestuur is samengesteld uit 1 vertegenwoordiger per aangesloten vereniging en per permanente werkgroep aangevuld met voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder. Het Bestuur komt minstens 4 keer per jaar samen. Het Bestuur stelt een Dagelijks Bestuur (DB) aan, waaraan het bepaalde bevoegdheden kan afstaan. 

 

3. Dagelijks Bestuur (DB)

Het DB bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder en de coördinatoren van de permanente werkgroepen. Bijkomstig is de RvB aangevuld met adviseurs op initiatief van de voorzitter en in functie van de agenda.  

Het DB komt maandelijks samen en neemt de bevoegdheden waar die de bestuurders door de RvB werden toevertrouwd, doet voorstellen aan de RvB omtrent het algemeen beleid van Holebihuis Vlaams-Brabant en voert het personeelsbeleid.  

 

4. Het Bureau

De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder vormen samen Het Bureau. Zij zijn samen verantwoordelijk voor:

  • Het personeelsbeleid van de vereniging
  • Het opvolgen van de contacten en dossiers met de stad Leuven
  • Het opvolgen van de contacten en dosseier met andere subsidiërende overheden
  • Het opvolgen van de contacten met andere roze huizen (via het roze-huizenoverleg) en çavaria
  • Het opvolgen van de groepen.

 

 

Gezellig vrijwillig!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.

Lees meer

 

Zaaltje huren?

De zalen in Regenbooghuis UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Lees meer

© 2021 - Regenbooghuis UniQue vzw • Privacy

Design & code by crossmark.be