Blog/Nieuws  •  Foto's  •  Contacteer ons  •  Pers

Onze structuur 


1. Algemene Vergadering (AV)

De AV bewaakt de strategische planning. Elke aangesloten vereniging en elke structurele werkgroep stuurt maximaal 3 vertegenwoordigers naar de AV, die jaarlijks bijeenkomt (behoudens bijzondere vergaderingen). 

De voornaamste taken van de AV zijn het verkiezen van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester en het samenstellen van de RvB op basis van de door de verenigingen en werkgroepen voorgedragen kandidaten. Daarnaast stelt zij de begroting op en bepaalt ze de algemene lijnen van het beleid van de vereniging. Ook aanvaardt de AV nieuwe aangesloten verenigingen en structurele werkgroepen.  

Tevens duidt de AV ook twee bestuurders aan voor de RvB van çavaria en voor de RvB Ijzerenweg CVBA. Uiteraard beoordeelt de AV het gevoerde en het te voeren beleid van de bestuursorganen. 

 

2. Raad van Bestuur (RvB)

De RvB zorgt voor het uitstippelen van het inhoudelijk beleid. Het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk wordt door de vrijwilligerswerkgroepen gerealiseerd.  

De RvB is samengesteld uit 1 vertegenwoordiger per aangesloten vereniging en per structurele werkgroep aangevuld met voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De RvB komt minstens 4 keer per jaar samen. De RvB stelt een Dagelijks Bestuur (DB) aan, waaraan de RvB bepaalde bevoegdheden kan afstaan. 

 

3. Dagelijks Bestuur (DB)

Het DB bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en de coördinatoren van de werkgroepen. Bijkomstig is de RvB aangevuld met adviseurs op initiatief van de voorzitter en in functie van de agenda.  

Het DB komt maandelijks samen en neemt de bevoegdheden waar die de bestuurders door de RvB werden toevertrouwd, doet voorstellen aan de RvB omtrent het algemeen beleid van Holebihuis Vlaams-Brabant en voert het personeelsbeleid.  

Gezellig vrijwillig!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.

Lees meer

 

Zaaltje huren?

De zalen in Regenbooghuis UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Lees meer

© 2020 - Regenbooghuis UniQue vzw • Privacy

Design & code by crossmark.be