Holebihuis Vlaams-Brabant verandert van naam en wordt UniQue

De Vlaams-Brabantse koepel van holebi- en transgenderverenigingen gaat voortaan door het leven als “UniQue – Vlaams-Brabants regenbooghuis”.

De Vlaams-Brabantse koepel van holebi- en transgenderverenigingen gaat voortaan door het leven als
“UniQue – Vlaams-Brabants regenbooghuis”. Dat maakte de organisatie, voordien gekend als
“Holebihuis Vlaams-Brabant – open huis voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit”, bekend op haar
nieuwjaarsreceptie, op zondag 19 januari in GC De Bosstraat in Wilsele.


Sinds de oprichting van het regenbooghuis in 2008, toen onder de naam “Het Holebihuis – Holebikoepel Vlaams-Brabant”, is er heel wat veranderd. Waar het in die beginjaren ging om een opstartend samenwerkingsverband tussen een tiental Leuvense holebiverenigingen, groeide de werking gestaag.

“Een vaste waarde doorheen de 12 jaren van ons bestaan, zijn onze vele vrijwilligers”, aldus voorzitter Dimitri Cools. “Door hun tomeloze inzet, binnen onze koepel en bij onze lidverenigingen, breidde onze werking uit tot maar liefst 24 verenigingen en tientallen acties waarbij wij het voortouw namen.” Hierbij werkte de koepel ook nauw samen met de stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en – sinds de interne Vlaamse staatshervorming de bevoegdheid rond gelijke kansen overhevelde – het departement Gelijke Kansen van Vlaanderen.


Zoektocht
Ook anno 2020 hebben nog heel wat mensen vragen over het holebi- en transgenderthema, zo licht ondervoorzitter Wim Muylle toe: “Als holebi of transgender persoon heb je minder rolmodellen en is de kans groter dat je worstelt met je geaardheid of je genderidentiteit. Het is belangrijk dat je dan terecht kan bij mensen die weten wat je meemaakt, en je een luisterend oor kunnen bieden. Daarnaast sensibiliseren we ook de brede samenleving. Dat is de kracht van onze werking.”


“Om die reden was een naamswijziging aan de orde” verklaart Bram Van Hoof die de werkgroep die op zoek ging naar een nieuwe naam leidde. “De werking van Holebihuis Vlaams-Brabant omvatte immers ook het transgenderthema, maar uit de naam viel dit niet af te leiden.” Het afgelopen jaar vond dan ook een ruime bevraging bij de achterban plaats. “Onze nieuwe naam diende de volledige lading te dekken, maar ook gedragen en duurzaam te zijn”, stelt voorzitter Cools. Aldus zag “UniQue” als nieuwe naam voor het Vlaams-Brabantse regenbooghuis het levenslicht.


Drempels
De maatschappelijke acceptatie van holebi’s en transgender personen verbeterde in de loop der jaren. Toch bestaan er ook nu nog drempels, verduidelijkt ondervoorzitter Muylle: “Het is belangrijk dat je als holebi en transgender persoon juridisch gezien gelijke rechten hebt. Toch zijn het vooral de dagdagelijkse ervaringen die bepalen hoe goed je je voelt in je vel. Als je kijkt naar de bedroevend lage welzijnscijfers bij holebi’s en transgender personen, dan weet je: er is nog werk aan de winkel.”

Niet geheel toevallig dus staan “drempels” centraal in het jaarplan 2020 van UniQue, aldus voorzitter Cools: “We houden rekening met verschillende kruispunten waarop mensen zich bevinden, zoals bijvoorbeeld een transgender persoon die in armoede leeft, of een holebi met een beperking.” Ook blijft het regenbooghuis op zoek naar een beter geschikte huisvesting. Met 24 lidverenigingen en een eigen werking groeide de organisatie zodanig dat een ander, groter pand noodzakelijk is. “Daarbij ijveren we ook voor een rolstoeltoegankelijk pand, gezien onze huidige locatie dat helaas niet is”, aldus Muylle. “We bekijken graag met de stad Leuven en Gelijke Kansen Vlaanderen wat onze samenwerkingsmogelijkheden zijn, ook op vlak van financiering. Zo kunnen we onze werking verder uitbouwen en samen zo veel mogelijk drempels wegwerken.”

Bericht gepubliceerd op
20 januari 2020

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.