Zowel positieve signalen als zwaktes in LHBTQI*-beleid

Vlaams-Brabantse gemeentebesturen tonen zowel positieve signalen als zwaktes wat betreft hun lokaal regenboogbeleid.

De 5 provinciale regenbooghuizen bevroegen voor een onderzoek alle Vlaamse gemeenten en steden over hun gelijkekansenbeleid voor LGBTQI-personen. Daaruit blijkt dat 65% van de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten een schepen voor gelijke kansen heeft. Dat en nog vele andere resultaten van het onderzoek werden vrijdag 11 december voorgesteld.

In Vlaams-Brabant zien we zowel positieve signalen als werkpunten voor de 65 gemeentebesturen. Zo nemen sinds 2019 alle gemeenten deel aan de IDAHOT-vlaggenactie op 17 mei. Dat er nu 42 gemeenten zijn met een schepen voor gelijke kansen is een opmerkelijke stijging in vergelijking met de vorige bevraging. Zo een schepen voor gelijke kansen is een belangrijk fundament in het gelijkekansenbeleid. Daartegenover staat dat er slechts 14 gemeenten daadwerkelijk een ambtenaar voor gelijke kansen hebben. 40 gemeentelijke bibliotheken bezitten literatuur en informatie over LGBTQI-thema’s. Slechts 11 gemeenten geven aan dat ze de contactgegevens van Lumi op hun website plaatsen; dat is iets waarop ingezet moet worden.

Impact op inwoners

“Een lokaal beleid heeft een enorme impact op het dagelijks leven van elke burger, zo ook op LGBTQI-inwoners” verklaart Jennifer Tuttle, coördinator van de werkgroep politiek van UniQue, het Vlaams-Brabantse regenbooghuis. “Het leven van mensen speelt zich immers in eerste plaats af in hun straat, wijk, gemeente of stad”. “Op federaal- en gemeenschapsniveau is er de afgelopen 15 jaar heel erg ingezet op het gelijkschakelen van wetgeving voor LGBTQI-personen” vult Dimitri Cools de voorzitter van UniQue aan. “Onze wetgeving is dan wel verbeterd, maar de samenleving groeit te traag mee. De heteronorm zorgt ervoor dat holebi’s onzichtbaar blijven en het binaire ‘man of vrouw’-denken is hardnekkig ingebakken en ingeprent”.

Gemeenten en lokale instellingen kunnen en moeten het verschil maken en de verantwoordelijkheid opnemen voor het welzijn van hun inwoners. “Het onderzoek toont aan dat er al heel wat dingen op lokaal niveau gebeuren maar dat de beleidsnota’s en de werking nog te weinig rekening houden met dit thema” zegt Jennifer Tuttle. “We willen met de resultaten van dit onderzoek steden en gemeenten inspireren en blijven motiveren om te werken aan hun inclusie- en gelijkekansenbeleid.” Zelfs met kleine aanpassingen kan een stad of gemeente al stappen vooruitzetten en het verschil maken. Denk maar aan het vermelden van de contactgevens van Lumi of van je regionaal regenbooghuis op de website van je gemeente of stad. Als UniQue kunnen we daar zeker ook bij helpen.

Je kan de volledige resultaten, opgedeeld per gemeente, downloaden via https://kliqvzw.be/analyse-lokaal-vlaamse-regenboogbeleid .

Bericht gepubliceerd op
11 december 2020

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.