Aansluiten

Wil je als organisatie graag samenwerken met UniQue? Dat kan!

Als regionale partner staan wij open voor samenwerkingsverbanden met organisaties die evenementen, projecten, sensibiliseringsacties of vormingen willen uitwerken of organiseren rond seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. 

Ook verwelkomen wij graag partners die strategisch willen samenwerken en vanuit kerncompetenties kennis en expertise willen uitwisselen met UniQue.

Wanneer je je als vereniging aansluit bij UniQue, Vlaams-Brabants regenbooghuis, mag je rekenen op allerlei vormen van ondersteuning:

 • We bieden in samenwerking met onze partners een ruim aanbod aan interne en externe vormingen voor vrijwilligers en voeren een actief vrijwilligersbeleid om een zo ruim mogelijk aanbod en maximale ondersteuning te voorzien,

 • Ons materiaal kan door onze aangesloten verenigingen gebruikt worden voor het organiseren van evenementen, workshops, (info)standen of andere initiatieven en waar nodig voorzien we eventueel ook de nodige logistieke oplossingen, 

 • We voorzien administratieve ondersteuning door onze aangesloten verenigingen o.a. toegang aan te bieden tot het intranet, webhosting te voorzien en hulp te verschaffen bij het indienen van subsidieaanvragen of het opstellen van financiële verslagen, 

 • Ons gebouw staat volledig ter beschikking voor onze aangesloten verenigingen en ze kunnen dus gebruik maken van:
  • de vergaderzalen, voorzien van beamers en projectieschermen
  • de keuken
  • de ontmoetingsruimte (bar)
  • de multifunctionele printer 
  • het secretariaat, met een telefoonverbinding, computers en wifi 
 • We gaan samenwerkingsverbanden aan zodat we onze aangesloten verenigingen kunnen promoten en hun visibiliteit kunnen verhogen,

 • We stellen onze interne kennis en expertise ter beschikking en helpen, waar nodig, mee de doelstellingen te realiseren van onze aangesloten verenigingen,  

 • We bieden ondersteuning bij het organiseren van evenementen, recepties en andere culinaire activiteiten, 

 • We bieden waar mogelijk oplossingen op maat aan naargelang de specifieke behoeftes van onze aangesloten verenigingen.

Wil je graag een voorstel op maat? Neem dan zeker contact met ons op via hallo@unique-rbh.be en vermeld kort waar je vereniging voor staat en welk soort activiteiten opgezet worden. 

We bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.