LHBTQI* met een handicap

LHBTQI* met een handicap botsen vaak op extra drempels in onze maatschappij.

Om die weg te werken binnen onze organisatie werken we mee aan het project Op het kruispunt: voor LGBTI+ personen met een handicap.

Binnen dat project werken we samen met 8 andere partners aan tools en expertise om onze organisaties inclusiever te maken voor LGBTI+ personen met fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. 

Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het project duurt één jaar en eindigt in december 2022.
 

Handicap:

We gebruiken binnen dit project de term ‘handicap’ en niet bijvoorbeeld ‘beperking’. Deze keuze maakten we op basis van het VN- verdrag voor personen met een handicap.

Zelfidentificatie vinden we echter heel belangrijk. Welke labels je gebruikt, is iets zeer persoonlijk. We respecteren dan ook dat sommigen er bewust voor kiezen om wel of geen label te gebruiken, en welk label dat is.

 

 

 

LGBTI+:

LGBTI+ is een letterwoord om seksuele, gender- en geslachtsdiversiteit aan te duiden.

 • L= lesbisch
 • G= gay (homo)
 • B= bi+
 • T= trans(gender)
 • I= intersekse​​​​​


Wat willen we bereiken? 

Met dit project zorgden we ervoor dat organisaties die op het kruispunt handicap en/of LGBTI+ werken, inclusief zijn voor LGBTI+ personen met een handicap.

Op korte termijn willen we dit bekomen door: 

 • Vertrouwd en betrokken te worden met elkaars werking;
 • Handvaten te ontwikkelen om onze werking inclusiever en toegankelijker te maken voor LGBTI+ personen en/of personen met een handicap;
 • Relevante kennis en tools te verspreiden naar onze achterban en naar externe stakeholders.

 

Voor wie deden we dit? 

Als eerste wilden we de organisaties binnen het samenwerkingsverband en hun leden of achterban bereiken. Daarnaast gaan we ook ruimer, en wilden we ook niet-deelnemende organisaties bereiken die werken op het kruispunt LHBTQI* en/of handicap en andere stakeholders.

 

Met wie deden we dit?

Voor dit project werken we samen met de volgende organisaties:

 • Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van LGBTI+ organisaties
 • GRIP vzw, de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap 
 • Konekt, de organisatie voor een wereld waarin personen met en zonder beperking samen leven, leren en werken.  
 • Inter, Vlaams expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design
 • Intersekse Vlaanderen, de Vereniging voor Intersekse Personen VZW
 • Aut&Out, organisatie voor én door LGBTQIA+/queer volwassenen met autisme
 • Casa Rosa, Oost-Vlaams Regenbooghuis
 • Transgender Infopunt, expertisecentrum voor de thema’s transgender en genderdiversiteit

Uit dit project zijn er een aantal tools ontstaan, die je via de link kan terugvinden. Ook werd er podcast gerealiseerd die je nog steeds kan beluisteren.

 

 

 

 

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.