Verkiezingen 2024

Op 9 juni 2024 kiezen we in België nieuwe beleidsmakers voor het federale, Vlaamse en Europese niveau. Later in het jaar op 13 oktober  is het lokale niveau (gemeente en provincies) aan de beurt. De LHBTQI*organisaties hebben een aantal punten opgelijst waarvan ze hopen dat zo de door de nieuwe beleidsmakers ter harte zullen worden genomen.
 

Lokale verkiezingen

Voor de lokale verkiezingen sloegen UniQue, Casa Rosa, Het Roze Huis en Regenbooghuis Limburg de handen in elkaar. In een gemeenschappelijk memorandum geven deze organisaties aan wat belangrijk is om een lokaal bestuur inclusief te maken voor LHBTQI*personen. Het memorandum bevat ook een bijlage specifiek gericht op LHBTQI*inclusie in centrumsteden.

 

Uitgangspunten

In het memorandum worden concrete aanbevelingen samengebracht in 6 thema's:

 1. Verankering van LGBTI+ focus in het lokaal beleid
 2. Inclusieve communicatie en positieve beeldvorming
 3. Een inclusief verenigingsleven
 4. Informeren en sensibiliseren
 5. Integraal toegankelijke infrastructuur
 6. Veiligheid

 

Klik hier om het volledige memorandum te raadplegen.

 


Federale, Vlaamse en Europese verkiezingen

Voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen maakte çavaria ook een memorandum op, een eisenpakket. Daarin staat alles wat er nodig is om volledige inclusie van LHBTQI*personen te bereiken. Met dit eisenplatform trekken ze nu naar de beleidsmakers en verwachten dat zij die eisen meenemen naar de verkiezingen, opnemen in het beleid en ook uitvoeren. Çavaria focust daarbij op 8 thema’s:

 1. Onderwijs
 2. Werkvloer
 3. Welzijn  
 4. Familie en directe omgeving
 5. Buitenlands beleid
 6. Geweld en discriminatie  
 7. Asiel en migratie
 8. Beleidsstructuur  

Het volledige memorandum van çavaria vind je op hun website terug.

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.