Werkgroep Politiek

De werkgroep politiek geeft mee vorm aan het beleid en het politiek lobbywerk van het UniQue. Ze bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers die (ad-hoc) vergaderen, discussiëren en informatie uitwisselen. Daarnaast bereidt ze de politieke standpunten van de organisatie voor en werkt ze (politieke) acties uit. 

In de afgelopen jaren werkte werkgroep Politiek aan verschillende projecten om de Vlaams-Brabantse gemeenten te begeleiden naar een inclusief beleid in verband met LHBTQI* rechten:

2012: Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012 organiseerde de werkgroep een politiek debat en schreef een memorandum. Daarin lijsten ze verschillende werkpunten op om de situatie en leefwereld van holebi's en transgenders te verbeteren, dat door andere Regenbooghuizen overgenomen werd. 

2015-2016: In samenwerking met de Dienst Diversiteit van de provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde de werkgroep een bevraging bij de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten over hun beleid, om het welzijn van holebi’s en transgenders te verhogen. Bij de verwerking van de resultaten bleek dat heel wat lokale besturen meldden open te staan voor het (verder) uitwerken van een lokaal LHBTQI*beleid, maar hiervoor graag op weg worden geholpen. Om aan deze vraag tegemoet te komen, werd op vrijdag 20 mei 2016 een studiedag georganiseerd waarop we verder ingingen op de initiatieven die een lokaal bestuur kan nemen bij het uitwerken van een lokaal SOGIE-beleid (SOGIE staat voor Seksuele Oriëntatie, Genderidentiteit en -Expressie).

2018: Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 werd “Stemmen 2018” uitgewerkt, een campagne om meer aandacht te vestigen op LHBTQI*thema’s in het lokale beleid. Hiervoor hielden we gesprekken met de verschillende Leuvense partijen om de noden van de regenbooggemeenschap aan te kaarten. Ook herwerkte de werkgroep het Regenboogmenu, een gids waarin de lokale overheden op een overzichtelijke manier enkele voorbeelden terug konden vinden voor het uitwerken van een lokaal LHBTQI*vriendelijk beleid. 

2020: De 5 provinciale regenbooghuizen bevroegen voor een onderzoek alle gemeenten en steden in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant over hun gelijkekansenbeleid voor LHBTQI*. De resultaten toonden aan dat er nog te weinig rekening wordt gehouden met dit thema in beleidsnota’s en lokale werkingen.

Daarnaast werkten we een postercampagne uit over geweld tegen LHBTQI*. Deze posters zijn nog steeds verkrijgbaar, stuur zeker een mailtje naar politiek@unique-rbh.be om enkele posters gratis aan te vragen.

Sinds 2020 coördineert de werkgroep politiek van UniQue de jaarlijkse regenboogvlaggenactie waarin alle gemeenten gevraagd wordt om de regenboogvlag op 17 mei te hijsen in het kader van IDAHOT (de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie).

2021-2023: Samen met de andere regenbooghuizen, werkte de werkgroep verder aan de ondersteuning van lokale overheden bij het uitwerken van een regenboogbeleid. Ieder jaar werd met een aantal gemeenten in gesprek gegaan en werd aan hen een op maat uitgewerkt infopakket bezorgd. 

2021: In samenwerking met de andere regenbooghuizen, heeft de werkgroep politiek de regenboogcheckbox uitgewerkt. De regenboogcheckbox bevat laagdrempelige adviezen over hoe zelfs kleine gemeenten een LHBTQI* inclusief beleid kunnen uitvoeren.

2022: In 2022 is de IDAHOT campagne uitgebreid van enkel gemeenten tot organisaties zoals bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele instellingen.

2023: In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, werkte de werkgroep politiek samen met de andere regenbooghuizen een memorandum uit. Hiermee wil UniQue de aandacht van lokale beleidsmakers richten op het belang van maatregelen die LHBTQI* inclusie in hun gemeenten kunnen verhogen.

2024 is opnieuw een verkiezingsjaar. Niet alleen worden de assemblés van de federale overheid en de gefedereerde entiteiten opnieuw samengesteld, ook de provincie- en gemeenteraden worden opnieuw verkozen. Samen met de regenbooghuizen van Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, wil UniQue opnieuw de schouders zetten onder een project om de LHBTQI*thematiek in de verschillende bestuursakkoorden op te nemen. Een bijkomende uitdaging vormt dit jaar voor het eerst er voor de lokale verkiezingen geen opkomstplicht meer geldt. UniQue wil dan ook inzetten om de kiezers te overtuigen deel te nemen aan deze verkiezingen en daarbij aandacht te hebben voor het LHBTQI*thema wanneer zij hun stem uitbrengen.

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.