Werkgroep Politiek

De werkgroep politiek geeft mee vorm aan het beleid en het politiek lobbywerk van het UniQue. Ze bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers die (ad-hoc) vergaderen, discussiëren en informatie uitwisselen. Daarnaast bereidt ze de politieke standpunten van de organisatie voor en werkt ze (politieke) acties uit. 

In de afgelopen jaren werkte werkgroep Politiek aan verschillende projecten om de Vlaams-Brabantse gemeenten te begeleiden naar een inclusief beleid in verband met LHBTQI* rechten:

2012: Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012 organiseerde de werkgroep een politiek debat en schreef een memorandum. Daarin lijsten ze verschillende werkpunten op om de situatie en leefwereld van holebi's en transgenders te verbeteren, dat door andere Regenbooghuizen overgenomen werd. 

2015-2016: In samenwerking met de Dienst Diversiteit van de provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde de werkgroep een bevraging bij de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten over hun beleid, om het welzijn van holebi’s en transgenders te verhogen. Bij de verwerking van de resultaten bleek dat heel wat lokale besturen meldden open te staan voor het (verder) uitwerken van een lokaal holebi- en transgenderbeleid, maar hiervoor graag op weg worden geholpen. Om aan deze vraag tegemoet te komen, werd op vrijdag 20 mei 2016 een studiedag georganiseerd waarop we verder ingingen op de initiatieven die een lokaal bestuur kan nemen bij het uitwerken van een lokaal SOGIE-beleid (SOGIE staat voor Seksuele Oriëntatie, Genderidentiteit en -Expressie).

2018: Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 werd “Stemmen 2018” uitgewerkt, een campagne om meer aandacht te vestigen op holebi- en transgenderthema’s in het lokale beleid. Hiervoor hielden we gesprekken met de verschillende Leuvense partijen om de noden van de regenbooggemeenschap aan te kaarten. Ook herwerkte de werkgroep het Regenboogmenu, een gids waarin de lokale overheden op een overzichtelijke manier enkele voorbeelden terug konden vinden voor het uitwerken van een lokaal holebi- en transgendervriendelijk beleid. 

2020: De 5 provinciale regenbooghuizen bevroegen voor een onderzoek alle gemeenten en steden in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant over hun gelijkekansenbeleid voor LHBTQI*. De resultaten toonden aan dat er nog te weinig rekening wordt gehouden met dit thema in beleidsnota’s en lokale werkingen.

Daarnaast werkten we een postercampagne uit over geweld tegen LHBTQI*. Deze posters zijn nog steeds verkrijgbaar, stuur zeker een mailtje naar politiek@unique-rbh.be om enkele posters gratis aan te vragen.

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.