Missie & Visie

UniQue, het Vlaams-Brabantse Regenbooghuis, is een open huis voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit.


 

UniQue ondersteunt de vrijwilligers en aangesloten verenigingen in de regio Vlaams-Brabant bij het realiseren van hun doelstellingen. Samen met hen versterkt ze individuen om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit positief te beleven. We verruimen de maatschappelijke kijk hierop via sensibilisering en acties.


1. Seksuele oriëntatie en genderidentiteit

In onze communicatie proberen we aan de begrippen “seksuele oriëntatie” en “genderidentiteit” steeds een definitie te koppelen die zo representatief en duidelijk mogelijk is. Dat is niet altijd zo simpel. Beide begrippen kunnen ruim geïnterpreteerd worden en zijn daarnaast onderhevig aan een voortdurende ontdekkingstocht. Enerzijds zoeken we naar verbreding van hun betekenissen en hun omvattendheid, anderzijds moeten we rekening houden met een semantische en inhoudelijke nood aan afbakening en duidelijkheid.  

De complexiteit van deze thema’s is een aspect waarmee we op een omarmende manier trachten om te gaan, om te allen tijde te vermijden dat deze begrippen zich op gelijk welke manier vertalen naar een beperkende uitwerking binnen onze organisatie.

Dat kunnen we enkel door onze werking zo open mogelijk te houden en iedere vorm van uitsluiting of beperking tegen te gaan zonder dat we onszelf verliezen in thema’s die buiten onze bevoegdheden en kernactiviteiten vallen. Dat maakt van ons niet enkel een enorm diverse maar ook een heel boeiende organisatie die zichzelf volcontinu blijft ontplooien wanneer het gaat over seksuele oriëntatie en genderidentiteit.


2. Open huis

Onder “open” verstaan wij niet enkel “toegankelijk” maar ook een algemene houding en aanvaarding van de uniciteit van elk individu dat in aanraking komt met vragen en behoeften rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Het is een openheid waarmee we op een operationele, een strategische en een visionaire manier continu bezig zijn. We willen deze openheid niet enkel uitdragen naar onze aangesloten verenigingen, vrijwilligers en leden maar die ook integreren als essentieel onderdeel van onze directe omgeving en de samenleving in haar totaliteit.

Openheid is voor ons geen einde maar een begin. We willen de harde discussies bespreekbaar maken en kennis en informatie verspreiden omdat dat de enige weg naar begrip en aanvaarding is op grotere schaal. We willen de stilte en het taboe doorbreken rond elk debat omtrent seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Zo willen we de gehele samenleving aanzetten tot denken en zo zorgen voor vooruitgang.

Toegankelijke informatie en een open houding zijn essentieel om dat alles door te voeren en vormen dan ook de basis van onze organisatie. Daar stoppen we echter niet; we willen ook de nodige vaardigheden ontwikkelen. We willen de morele moed en vechtlust opwekken om die openheid te gebruiken als wapen tegen onbegrip en onrechtvaardigheid, zowel op regionaal niveau als daarbuiten.

Bij elke actie die we ondernemen stellen we ons de vraag of deze kernwaarde een integraal onderdeel is van onze interne werking en onderzoeken we of we deze inderdaad waar maken. We sturen bij waar nodig en stellen ons flexibel op. We willen er telkens voor zorgen dat:

  • We onze aangesloten verenigingen bereiken, 
  • We onze doelgroepen voldoende aantrekken, 
  • We de regio erbij betrekken op zowel maatschappelijk als politiek niveau,
  • We waar nodig grenzen kunnen overschrijden om ons bereik en onze visibiliteit te verhogen.

Omdat openheid, zoals wij dat begrijpen en vorm geven, onze kernwaarde is, hebben we ook al onze strategische en operationele doelstellingen afgestemd in lijn met deze visie. 

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.