Hoe werken we?

De werking van UniQue volgt steeds een aantal op voorhand uitgestippelde grote lijnen, opgesteld in de vorm van doelstellingen.


 

Alle acties die UniQue onderneemt dienen om de vooraf afgesproken doelstellingen te realiseren. We werken alles uit in de vorm van een meerjarig beleidsplan. Op het einde van elk beleidsplan wordt er een nieuwe versie voor de volgende periode uitgewerkt. Daarnaast volgen we een Jaarplan dat door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd, waar we ook reflecteren op het afgelopen jaar met het Jaarverslag.

Momenteel werken we aan de opstelling van een nieuw beleidsplan dat vanaf 2023 in werking zal treden. Het huidige beleidsplan is het Beleidsplan 2016-2020 dat door Corona en het hervormingstraject 2020 van çavaria met enkele jaren verlengd werd. Het Beleidsplan werd uitgewerkt door een speciaal opgerichte werkgroep. Zij stippelden een zo uitdagend en toch realistisch mogelijk pad uit waarop we onze verdere toekomst kunnen bewandelen. Dat doen we uiteraard samen met onze vrijwilligers, doelgroepen, aangesloten verenigingen en externe partners.

Het beleidsplan werd zodanig toegankelijk dat iedereen er hun weg kan in vinden. Op die manier vormt het de gemeenschappelijke leidraad voor onze vrijwilligers en kunnen de fakkels makkelijk doorgegeven worden. Zo verzekeren we dat we onze visie en missie kunnen blijven waarmaken.


Onze doelstellingen?

In ons huidig beleidsplan hebben we volgende strategische doelstellingen opgenomen:

  1. Continuïteit in ons eigen huis garanderen.

  2. Ondersteunen van de aangesloten verenigingen en vrijwilligers.

  3. Centraal stellen van fysiek en psychisch welbevinden.

  4. Aanspreekpunt en informatiecentrum op de kaart zetten.

  5. Inspelen op superdiversiteit.

  6. Politiek en beleid mee vorm geven.


Lees hier het volledige Beleidsplan 2016-2020, het Jaarplan 2022 en het recentste Jaarverslag 2021.

 

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.