Hoe werken we?

De werking van UniQue volgt steeds een aantal op voorhand uitgestippelde grote lijnen, opgesteld in de vorm van doelstellingen.


 

Alle acties die UniQue onderneemt dienen om de vooraf afgesproken doelstellingen te realiseren. We werken alles uit in de vorm van een meerjarig beleidsplan. Op het einde van elk beleidsplan wordt er een nieuwe versie voor de volgende periode uitgewerkt. Daarnaast volgen we een Jaarplan dat door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd, waar we ook reflecteren op het afgelopen jaar met het Jaarverslag.

Het huidige beleidsplan trad in werking in 2023 en loopt tot 2027 en werd in samenwerking met Coaster Consulting opgesteld. Het kwam tot stand na een intense bevraging van zowel onze eigen vrijwilligers en aangesloten
groepen alsook van externe stakeholders en partners. Met hen toetsten we met geopend vizier verschillende ideeën, evoluties, wensen, hopen en angsten af waarmee we verder aan de slag gaan. Dit alles doen we met een enorme motivatie en vooral héél veel goesting. We zetten massaal in om lotgenoten, zielsverwanten, sympathisanten, filantropen, wereldverbeteraars, idealisten en visionairen van binnen en buiten onze organisaties samen te brengen. Samen met hen willen we er voor zorgen dat we in de wereld van morgen hand in hand door onze droom kunnen wandelen op de wegen die we zelf steen per steen mee hebben gelegd.

Het beleidsplan werd zodanig toegankelijk dat iedereen er hun weg kan in vinden. Op die manier vormt het de gemeenschappelijke leidraad voor onze vrijwilligers en kunnen de fakkels makkelijk doorgegeven worden. Zo verzekeren we dat we onze visie en missie kunnen blijven waarmaken.


Onze doelstellingen?

In ons huidig beleidsplan hebben we volgende strategische doelstellingen opgenomen:

  1. We versterken individuen om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit positief te beleven.

  2. We versterken onze verenigingen in Vlaams-Brabant.

  3. We verruimen de maatschappelijke kijk op LHBTQI* via sensibilisering en acties.

  4. We vergroten onze impact via samenwerkingen.

  5. UniQue waardeert en draagt zorg voor alle medewerkers.

  6. UniQue bouwt een financieel gezonde en duurzame werking uit.

  7. Politiek en beleid mee vorm geven.


Lees hier het volledige Beleidsplan 2023-2027, het Jaarplan 2024 en het recentste Jaarverslag 2023

 

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.