Structuur

UniQue wordt bestuurd door verschillende organen. Lees hier hoe onze huidige structuur eruit ziet.

1. Algemene Vergadering (AV)

De AV bewaakt de strategische planning. Elke aangesloten vereniging en elke structurele werkgroep stuurt maximaal drie vertegenwoordigers naar de AV, die telkens eenmaal per jaar samenkomt (behoudens bijzondere vergaderingen).

De voornaamste taken van de AV zijn het verkiezen van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder en het samenstellen van Het Bestuur op basis van de door de verenigingen en permanente werkgroepen voorgedragen kandidaten. Daarnaast stelt zij de begroting op en bepaalt ze de algemene lijnen van het beleid van de vereniging. Ook aanvaardt ze nieuwe aangesloten verenigingen en permanente werkgroepen. 

Daarnaast duidt de AV twee bestuurders aan voor Het Bestuur van onze koepel çavaria. Uiteraard beoordeelt ze het gevoerde en het te voeren beleid van de bestuursorganen.

 


2. Het Bestuur

Het Bestuur (de vroegere Raad van Bestuur) zorgt voor het uitstippelen van het inhoudelijk beleid. Het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk wordt door de uit werkgroepen bestaande uit vrijwilligers gerealiseerd.

Het Bestuur is samengesteld uit één vertegenwoordiger per aangesloten vereniging en per permanente werkgroep aangevuld met voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder. Ze komen minstens vier keer per jaar samen. Het Bestuur stelt een Dagelijks Bestuur (DB) aan, waaraan het bepaalde bevoegdheden kan afstaan.

 


3. Dagelijks Bestuur (DB) en Het Bureau

Het Bureau bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder, en administratief personeel. Samen met de coördinatoren van de permanente werkgroepen vormen zij het Dagelijks Bestuur.

Het Bureau staat in voor het personeelsbeleid van de vereniging en het opvolgen van contacten en dossiers met de stad Leuven en andere subsidiërende overheden. Daarnaast hebben ze ook regelmatig contact met de andere regenbooghuizen via het Huizenoverleg en koepelorganisatie çavaria, en ook volgen ze alle aangesloten groepen op.

Het Dagelijks Bestuur komt maandelijks samen en neemt de bevoegdheden waar die door het Bestuur werden toevertrouwd en doet voorstellen aan het Betsuur omtrent het algemeen beleid van UniQue. Bijkomstig wordt het DB aangevuld met adviseurs op initiatief van de voorzitter en in functie van de agenda.

Maak kennis met de huidige leden van het Dagelijks Bestuur en het Bureau. Zij worden bijgestaan door een enthousiaste administratief medewerker:

 

Portretfoto van Dimitri CoolsDimitri Cools (hij/hem)

Lid van het Bureau en het DB

Voorzitter van UniQue - personeelsbeleid

Contact: dimitri.cools@unique-rbh.be

Portretfoto van Wim MuylleWim Muylle (hij/hem)

Lid van het Bureau en het DB

Ondervoorzitter en coördinator van werkgroep Take Care

Contact: wim.muylle@unique-rbh.be

Avatar van Ward De Rick

Ward De Rick (hij/hem)

Lid van het Bureau en het DB

Secretaris en coördinator van werkgroep Logistiek & Ondersteuning

Contact: ward.de.rick@unique-rbh.be

Portretfoto van Inge HendrickxInge Hendrickx (zij/haar)

Lid van het Bureau en het DB

Schatbewaarster en actief bij werkgroep Financiën

Contact: inge.hendrickx@unique-rbh.be

 

Portretfoto van Michiel Leemans

Michiel Leemans (hij/hem)

Lid van het DB

Coördinator van werkgroep Evenementen

Contact: michiel.leemans@unique-rbh.be

Portretfoto van Jennifer TuttleJennifer Tuttle (zij/haar)

Lid van het DB

Coördinator van werkgroep Politiek

Contact: jennifer.tuttle@unique-rbh.be

 

Portretfoto van Michiel BertelsMichiel Bertels (hij/hem)

Lid van het DB

Coördinator van werkgroep Financiën

Contact: michiel.bertels@unique-rbh.be

Portretfoto van Michiel Leemans

Genoveva Boone (zij/haar)

Administratief medewerker

Contact: genoveva.boone@unique-rbh.be

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.

UniQue homelink

UniQue is het Vlaams-Brabantse Regenbooghuis.

UniQue ondersteunt vrijwilligers en de LHBTQI*-verenigingen in de regio Vlaams-Brabant bij het realiseren van hun doelstellingen. Samen met hen versterkt ze individuen om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit positief te beleven. UniQue wil aan de hand van sensibilisering en acties ook de maatschappelijke kijk daarop verruimen. 

UniQue,  Vlaams-Brabants Regenbooghuis

Diestsesteenweg 24
B - 3010 Kessel-Lo - Leuven
+32 16 60 12 63

Met de steun van​​​​

​​​​​​
​​​​​