Structuur

UniQue wordt bestuurd door verschillende organen. Lees hier hoe onze huidige structuur eruit ziet.

1. Algemene Vergadering (AV)

De AV bewaakt de strategische planning. Elke aangesloten vereniging en elke structurele werkgroep stuurt maximaal drie vertegenwoordigers naar de AV, die telkens eenmaal per jaar samenkomt (behoudens bijzondere vergaderingen).

De voornaamste taken van de AV zijn het verkiezen van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder en het samenstellen van Het Bestuur op basis van de door de verenigingen en permanente werkgroepen voorgedragen kandidaten. Daarnaast stelt zij de begroting op en bepaalt ze de algemene lijnen van het beleid van de vereniging. Ook aanvaardt ze nieuwe aangesloten verenigingen en permanente werkgroepen. 

Daarnaast duidt de AV twee bestuurders aan voor Het Bestuur van onze koepel çavaria. Uiteraard beoordeelt ze het gevoerde en het te voeren beleid van de bestuursorganen.

 


2. Het Bestuur

Het Bestuur (de vroegere Raad van Bestuur) zorgt voor het uitstippelen van het inhoudelijk beleid. Het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk wordt door de uit werkgroepen bestaande uit vrijwilligers gerealiseerd.

Het Bestuur is samengesteld uit één vertegenwoordiger per aangesloten vereniging en per permanente werkgroep aangevuld met voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder. Ze komen minstens vier keer per jaar samen. Het Bestuur stelt een Dagelijks Bestuur (DB) aan, waaraan het bepaalde bevoegdheden kan afstaan.

 


3. Dagelijks Bestuur (DB) en Het Bureau

Het Bureau bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder, en administratief personeel. Samen met de coördinatoren van de permanente werkgroepen vormen zij het Dagelijks Bestuur.

Het Bureau staat in voor het personeelsbeleid van de vereniging en het opvolgen van contacten en dossiers met de stad Leuven en andere subsidiërende overheden. Daarnaast hebben ze ook regelmatig contact met de andere regenbooghuizen via het Huizenoverleg en koepelorganisatie çavaria, en ook volgen ze alle aangesloten groepen op.

Het Dagelijks Bestuur komt maandelijks samen en neemt de bevoegdheden waar die door het Bestuur werden toevertrouwd en doet voorstellen aan het Bestuur omtrent het algemeen beleid van UniQue. Bijkomstig wordt het DB aangevuld met adviseurs op initiatief van de voorzitter en in functie van de agenda.

Maak kennis met de huidige leden van het Dagelijks Bestuur en het Bureau. Zij worden bijgestaan door een enthousiaste administratief medewerker:

 

 

Trudy Jennes (zij/haar)

Lid van het Bureau en het DB

Voorzitster

Contact: trudy.jennes@unique-rbh.be

 

Georgy Chtchevaev  (hij/hem/die/hun)

Lid van het Bureau en het DB

Ondervoorzitter

Contact: georgy.chtchevaev@unique-rbh.be

Youri Raes (hij/hem)

Lid van het Bureau en het DB

Secretaris - Aankopen

Contact: youri.raes@unique-rbh.be

Inge Hendrickx (zij/haar)

Lid van het Bureau en het DB

Schatbewaarster en actief bij werkgroep Financiën

Contact: inge.hendrickx@unique-rbh.be

Deborah Marie (zij/haar)

Lid van het DB

Coördinatrice van werkgroep Evenementen
Vrijwilligerscoördinatrice

Contact: deborah.marie@unique-rbh.be

 

Bram Grymonpon (hij/hem)

Lid van het DB

Coördinator van werkgroep Take Care

Contact: bram.grymonpon@unique-rbh.be

 

Ward De Rick (hij/hem)

Lid van het DB

Coördinator van werkgroep Logistiek & Ondersteuning

Contact: ward.de.rick@unique-rbh.be

 

 

Genoveva Boone(zij/haar)

Administratief medewerker

Contact: genoveva.boone@unique-rbh.be

 

Op zoek naar een vergaderlocatie?

De zalen in UniQue zijn te huur aan vriendenprijzen.

Word een UniQue vrijwilliger!

Wist je dat Regenbooghuis UniQue volledig draait op vrijwilligers? Ook jij kan ons helpen.